SUNFILM

 
sunfilm90
SUN FILM
 

Новите продукти SUNFILM
от Juliette Armand отговарят на реалните нужди за увеличаване на защита от слънцето.

Комбинирането на необходимата защита …

Гарантираната защита от слънцето е ключова характеристика на продуктите. Най-съвременните и високоефективни широкоспектърни слънчеви филтри са подбрани да отговарят на най-строгите стандарти, като например австралийския стандарт за UV-A лъчи. Те също така осигуряват пълна защита от UV-B лъчи (с SPF 2-55).

…Революцията ANTITOXTM

Уникалната ANTITOX от Juliette Armand гарантира антиоксидантните свойства на SUN FILMте продукти с високи фактори за защита. Това е иновативен и мощен антиоксидант от ново поколение, коктейл с революционния самовъзстановяващ се механизъм на своите антиоксидантни съставки. Механизмът се активира по време на действието на тези съставки, за разлика от общите антиоксиданти.

SUNFILM FAMILY