КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

qualityconBASICpic300dpi
 

Отдел за качествен контрол е отговорен за гарантиране на качеството на производствения процес и крайния продукт.

Тя напълно сътрудничи с всички сегменти оформящи крайния продукт (производство, пакетиране, съхранение и др.)

  • Процеса на контрол на качеството следва три етапа: контрол на суровини преди употреба, контрол на полу-продукт, контрол на крайния продукт.
  • Процесът на контрол на качеството е строг и в съответствие с насоките на ЕС.
  • In house physico-chemical control both of raw material
    and final product, preservatives control, SPF certification, Challenge test, etc.
  • Дерматологични процедури за контрол, провеждани в лаборатории DERMSCAN, разположени в Париж.