ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

effectivenessBASICpic
 

Η αποτελεσματικότητα είναι το στοιχείο εκείνο που κρίνεται η όλη αποστολή μας σαν brand name και σαν εταιρία.

Η υπόσχεση που δίνουμε στο καταναλωτή για το αποτέλεσμα είναι ειλικρινής και αυστηρά τεκμηριωμένη χωρίς υπερβολές.

Στηρίζεται σε εργαστηριακούς, κλινικούς και δερματολογικούς ελέγχους πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και συνδυάζεται πάντα με αυστηρούς τοξικολογικούς ελέγχους για την ασφάλεια των καλλυντικών.

ΕΡΕΥΝΑ–ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ λέξεις κλειδιά της επιστημονικής δουλειάς μας.

Έννοιες που υπηρετούμε με τόλμη και ειλικρίνεια. Τολμάμε το καινούριο αλλά συγχρόνως υποκλινόμαστε και στο κλασικό. Η έρευνα και η καινοτομία δεν είναι για μας εργαλείο του marketing ή αυτοσκοπός. Νέο συστατικό, νέα συνταγή θα πρέπει να τεκμηριώνει υψηλότερες προδιαγραφές για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών αλλιώς δεν έχει ουσία.