ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

qualityconBASICpic300dpi
 

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας και του τελικού προϊόντος.

Συνεργάζεται πλήρως με όλα τα τμήματα διασφαλίζοντας τη ποιότητα του προϊόντος σε όλα τα στάδια (παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή κλπ.)

  • Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου ακολουθεί τρία στάδια: έλεγχος πρώτων υλών πριν τη χρήση, έλεγχος ημιετοίμου προϊόντος, έλεγχος τελικού προϊόντος.
  • Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου είναι αυστηρή και σύμφωνη με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Γίνεται ενδοεταιρικός φυσικοχημικός έλεγχος των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος, έλεγχος συντηρητικών, πιστοποίηση SPF, Challenge test κλπ).
  • Οι δερματολογικοί έλεγχοι διεξάγονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια της DERMSCAN στο Παρίσι.