ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Juliette Armand HQ
 

Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα στην Ελλάδα σε ένα σύγχρονα σχεδιασμένο κτίριο το οποίο αποτελεί καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Στις εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνεται τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R&D), τμήμα παραγωγής και συσκευασίας, σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, τμήμα marketing, τμήμα αισθητικών εφαρμογών και εκπαίδευσης αισθητικών, αποθήκες πρώτων υλών, συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων καθώς και τα γραφεία της διοίκησης.
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών, εκπαίδευσης αισθητικών και αποθήκες για τη περιοχή της Β. Ελλλάδας αλλά αποτελεί συγχρόνως και το Διαβαλκανικό κέντρο της Juliette Armand για την εξαγωγική δραστηριότητα μας στη περιοχή των Βαλκανίων.

Juliette Armand Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
36 Π. Μελά, Νέα ΦΙλαδέλφια, 14342

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
35 Π. Μελά, Θεσσαλονίκη, 54622

Τηλ: +30 2102531736
Fax: +30 2102532892
e-mail: jularm@juliettearmand.gr