KONTROLA JAKOŚCI

qualityconBASICpic300dpi
 

Dział kontroli jakości jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości całego procesu produkcji i produktu końcowego.

W tym celu nadzoruje pracę poszczególnych działów na wszystkich etapach produkcji, aż po produkt końcowy (produkcja, pakowanie, magazynowanie, itp.)

  • Proces kontroli jakości obejmuje trzy etapy: kontrola surowców przed użyciem, kontrola półproduktów, kontrola produktu końcowego.
  • Proces kontroli jakości jest surowy i zgodny z wytycznymi UE.
  • Proces obejmuje fizykochemiczna i mikrobiologiczną kontrolę surowców i produktów końcowych, kontrolę konserwantów, certyfikację SPF, testy prowokacyjne itp.)
  • Dermatologiczne procedury kontroli jakości są przeprowadzone i certyfikowane w laboratoriach DERMSCAN w Paryżu.